આ વાનગી બનાવતી વખતે અમુક શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે છે પણ ઘણાને તે શબ્દનો અર્થ કે તેને આપણે રોજબરોજની ભાષામાં શું કહીએ છે તે વિશે માહિતી હોતી નથી. The nasopharynx is lined by respiratory epithelium that is pseudostratified, columnar, and ciliated. In humans, the pharynx is part of the digestive system and the conducting zone of the respiratory system. સાક્ષાત્ પ્રુભુરૂપ ગણાયેલા લીલાવતારી શ્રીકૃષ્ણ (krishna) એ વિષ્ણુનો આઠમો અવતાર મનાય છે. The opening and closing of the auditory tubes serves to equalize the barometric pressure in the middle ear with that of the ambient atmosphere.

તે નિમિત્તે ‘નયા માર્ગ’નો એક વિશેષાંક પ્રગટ થયો હતો. In the horse the auditory tube opens into the guttural pouch and the tonsils are diffuse and raised slightly.

All Sore Throat Synonyms. Waldeyer's tonsillar ring is an anatomical term collectively describing the annular arrangement of lymphoid tissue in the pharynx.

દિવાળી દરમ્યાન દેશના ખૂણે ખૂણે બનતા પરંપરાગત પકવાન અને લાંબા સમયથી ભૂલાઈ ગયેલા દિવાળીના પકવાન વિશેની માહિતી તથા અવનવી મીઠાઈની રેસિપીથી ભરપૂર દિવાળી સ્પેશયલ અંક. Pharyngeal jaws have been studied in moray eels where their specific action is noted. This page also provides synonyms and grammar usage of throat in gujarati [5] Fusobacterium is a pathogen.[6]. 2007માં પાલનપુર ખાતે રેશનાલીસ્ટસનું એક અધિવેશન મળ્યું. Rights Reserved. 2007માં પાલનપુર ખાતે રેશનાલીસ્ટસનું એક અધિવેશન મળ્યું. દિવાળી દરમ્યાન દેશના ખૂણે ખૂણે બનતા પરંપરાગત પકવાન અને લાંબા સમયથી ભૂલાઈ ગયેલા દિવાળીના પકવાન વિશેની માહિતી તથા અવનવી મીઠાઈની રેસિપીથી ભરપૂર દિવાળી સ્પેશયલ અંક. તો ચાલો આજે એવા કેટલાક શબ્દો અને તેના અર્થ વિશેની માહિતી […], આજે આપણે Maha Mrityunjaya Mantra In Gujarati એટલે કે ગુજરાતીમાં મહામૃત્યુંજય જપ વિશેની માહિતી મેળવીશું. The structure of the pharynx varies across the vertebrates. તેઓને સર્વોત્તમ મનાયા છે. The tonsils are a compact mass which point away from the lumen of the pharynx. Similar patterns of gene expression can be detected in the developing pharynx of amphioxus and hemichordates. Pharyngeal arches are characteristic features of vertebrates whose origin can be traced back through chordates to basal deuterostomes who also share endodermal outpocketings of the pharyngeal apparatus. It differs in dogs, horses, and ruminants. તેમણે દુષ્ટ જનોનો સંહાર કરવા અને સાધુજનોને સુખી કરવા, ધર્મનીતિની સ્થાપના કરવા દ્વાપરયુગમાં યદુવંશી દેવકી વસુદેવને કારાગૃહમાં પોતાનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવી બાળક રૂપ ધર્યું. સાક્ષાત્ પ્રુભુરૂપ ગણાયેલા લીલાવતારી શ્રીકૃષ્ણ (krishna) એ વિષ્ણુનો આઠમો અવતાર મનાય છે. In dogs a single duct connects the nasopharynx to the nasal cavity.

તો ચાલો આજે એવા કેટલાક શબ્દો અને તેના અર્થ વિશેની માહિતી […], આજે આપણે Maha Mrityunjaya Mantra In Gujarati એટલે કે ગુજરાતીમાં મહામૃત્યુંજય જપ વિશેની માહિતી મેળવીશું.

The word pharynx (/ˈfærɪŋks/[8][9]) is derived from the Greek φάρυγξ phárynx, meaning "throat".