Ik kreeg geen reactie meer op de chat.. na een half uur geen reacties meer terug te krijgen heb ik de chat maar af gesloten om een nieuwe chat te starten. Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor enige wettelijke verplichting die niet bij overeenkomst tussen partijen kan worden uitgesloten of worden gewijzigd. Erg tevreden, klanten vinden het ook erg ‘indrukwekkend’ en zijn blij dat ze nu bij ons ook kunnen pinnen.

Alle transactiekosten die toepasselijk kunnen zijn op uw overboekingen, kunt u hier op elk moment raadplegen.
U heeft dan dertig (30) dagen om een verklaring te sturen dat u uw account wilt behouden. 10.5.

Sumup is het slechte mobielpinnen systeem. Je souhaite réveiller le terminal CB avec le bon montant depuis le Prestashop, voir référence ici : https://www.entrepreneurhero.fr/terminal-de-paiement/lecteur-cb-sans-abonnement/, You need to be a member in order to leave a comment. Het apparaat heeft tot nog toe prima gewerkt, alleen jammer dat er geen limiet aan de transactie tarief zit. You will only be charged one transaction fee per card payment no matter the card type. Wij handelen hierbij naar eigen discretie.

We zullen een bedrag gelijk aan het bedrag dat wij aan u verschuldigd zjn apart houden, gescheiden van onze eigen gelden, echter tezamen met transacties ten behoeve van andere accounts. 3.3 Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ook akkoord met de zogenaamde 916 für Leistungen einer dritten Revisionsgesellschaft berücksichtigt. Voordat het geschil voorgelegd wordt aan de rechter zullen wij en u zich inspannen om het geschil in het minne op te lossen. portion of the refinancing costs of the Compass program. Elke Verkoper met een Wallet waaraan een Betaalpas is gekoppeld kan uitbetalingen of Betaalpasverwerkingen ontvangen op zijn bankrekening of Betaalpas. De combinatie van een smartphone die aan uw account is gekoppeld met een persoonlijk element, zoals uw pincode of wachtwoord, dient als aanvullende authenticatiemethode. 25.4. Als mij dat vanaf het begin werd verteld had ik niet 5 keer moeten bellen wachten en 2x een afspraak moeten cancelen door een belofte die gedaan is door een van de medewerkers…. U en wij zijn verplicht te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevens en om adequate voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het ongeoorloofd gebruik van kaarten en Cardholders ' gegevens. Sumup vergoed deze mislukte transacties niet. De lulhannes die de mails beantwoordt daar kun je niks mee. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat wij informatie omtrent tarieven samenvoegen op basis van merk, wijze van gebruik, betaalmethode en de hoogte van de bijbehorende afwikkelingsvergoeding van de transactie, indien van toepassing. 2.2 U dient een accountnaam te gebruiken die overeenkomt met uw bedrijfsnaam.

Gebruik prima. Hoewel we geen verplichting hebben tot het scherm, te bewerken of te monitoren op User Content, behouden wij het recht voor alle User Content bewerken of verwijderen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u. U erkent dat door het gebruik van de Diensten u kunt worden blootgesteld aan beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende User Content.

netwerk regels ("Network Rules") zoals uiteengezet door de credit card organisaties, waaronder, maar niet beperkt tot: Visa, Mastercard en American Express (samen, "Card Schemes"). 5.10 U moet onmiddellijk alle verklaringen (bijvoorbeeld facturen of overzichten van uitbetalingen) die door ons worden verstrekt, zowel als de uitbetalingen, terugbetalingen, terugvorderingen of andere transacties, betaald of afgeschreven van uw bankrekening of de Kaarthouder beoordelen.

7.1. Onze verplichtingen. Daar moeten ze zeker een iets aan gaan doen en ik ben dus niet de enige die idt vind lees ik hierboven , voor de rest zeer tevreden. Het is uw eigen verantwoording om kopieën van alle communicatie die we sturen ter beschikking om u te houden. If you want to get involved, click one of these buttons!

Beperkingen van het gebruik van de Diensten Uw account is actief in Engeland en deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Engels recht.
Bonjour, je relance cette demande. It is very easy. Deze zijn te vinden op http://supportnl.sumup.com/. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen over de geldige totstandkoming, het bestaan, nietigheid, inbreuk, beëindiging of ongeldigheid wordt definitief aangeduid en beslecht door de rechtbanken van Engeland, tenzij verboden door de EU-wetgeving . Vanaf dat Payleven bestaat altijd een tevreden klant geweest Toch een nadeel gevonden: 5.8 U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat uw account login gegevens veilig zijn voor andere personen, dat geen enkele gebruiker van de terminal de gegevensinvoer zal manipuleren en dat er geen ongeoorloofd gebruik zal worden gemaakt van uw account, terminals of van elke andere vertrouwelijke informatie in verband met het gebruik van de Diensten.